การตรวจสอบทรัพย์สิน

หากท่านรู้สึกไม่มั่นใจในการซื้อทรัพย์สินที่มีราคาสูง เช่น บ้านและที่ดิน อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ทางบริษัทฯ ของเราขอเสนองานบริการทางกฎหมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อความพึงพอใจที่สุดของท่าน

บริการทนายความผู้รับรองเอกสาร(โนตารีปับลิค)

บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด มีทีมทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และสามารถให้บริการแก่ท่านดังต่อไปนี้

  • บริการรับรองสำเนาเอกสาร
  • รับรองลายมือชื่อ
  • รับรองเอกสารยืนยันตัวบุคคล

พินัยกรรม

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง แต่ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่สามารถรับรองได้ว่า บุคคลที่ท่านรักจะได้รับการดูแลและมีสิทธิโดยชอบธรรมในมรดกของท่าน การลาจากโลกนี้ไปโดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรม อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างทายาทหรือบุคคลอื่น ซึ่งนำมาซึ่งอาจนำมาซึ่งความสิ้นเปลืองในการแก้ไขปัญหาภายหลัง  การจัดทำพินัยกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความผู้มีประสบการณ์และความสามารถย่อมช่วยลดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้

การจัดการมรดก

หากท่านไม่ทราบว่าจะจัดการทรัพย์สินในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ท่านรัก ซึ่งได้จากโลกนี้ไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  ท่านสามารถให้ทีมทนายความผู้มากประสาบการณ์ของเราดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าทรัพย์มรดกของผู้วายชนม์จะถูกส่งมอบให้กับทายาทโดยธรรมได้อย่างแท้จริง

บริษัทจำกัดและอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เจ.เอ.เอ็น อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ให้บริการในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนว่างระบบโครงสร้างการประกอบธุรกิจในกิจการแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบอนุญาตในการทำธุรกิจในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของท่าน

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริษัท เจ.เอ.เอ็น อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ให้คำแนะนำและดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าอย่างถูกต้องสำหรับชาวต่างชาติ ที่ประกอบธุรกิจและทำงานภายในราชอาณาจักรไทย ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และการดูแลวีซ่าของบุคคลในครอบครัวที่ติดตามมาอยู่ในราชอาณาจักรไทย รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามาประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยของบริษัทข้ามชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ? มีข้อสงสัย? สอบถามเราได้เลย

ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเราได้ที่นี่

LINE: JANinterlaw