เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พัทยา โดยมีทนายความผู้มีประสบการณ์ที่สามารถพูดภาษาไทย อังกฤษ รัสเซียและญี่ปุ่น ทนายความของบริษัททุกคนได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร ซึ่งนอกเหนือจากงานบริการทางด้านกฎหมายและอรรถคดีความ  บริษัทของเรายังให้บริการงานทางด้านบัญชีอีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรา ?

เป้าหมายของเราคือการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกความของเรา โดยคิดค่าบริการอย่างยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือลูกความทุกท่านผู้กำลังประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย หากท่านประสบปัญหาขอให้ใจเย็น และให้เรา บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เป็นตัวแทนในการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ท่าน

ทนายความของเรา

นายเชิดชัย อรุโณทัยวิศรุต

ทนายความ

นายณัฐวุฒิ รัตนาวงศ์ไชยา

ทนายความ

นางสาวมนชัญญา องค์เจริญกุล

ทนายความ

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเราทันที

    ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเราได้ที่นี่

    LINE: JANinterlaw