คดีเยาวชนและครอบครัว

หากท่านต้องการวางแผนก่อนการสมรส หรือ วางแผนและจัดการอื่นใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องการแก้ปัญหาความสัมพันธ์และวางแผนอนาคตบุตรหลานของท่าน ทาง  บริษัทฯ มีทีมทนายความผู้มากไปด้วยประสบการณ์รอให้คำปรึกษา และช่วยท่านในการแก้ไขและวางแผน โดยมีบริการดังต่อไปนี้ คือ

  • จดทะเบียน รับรองบุตร
  • สัญญาก่อนสมรส, สัญญาหย่า
  • การฟ้องหย่า, แบ่งสินสมรส
  • คดีเด็กและเยาวชน

แรงงานและการจ้างงาน

ทนายความที่มีประสบการณ์ของเรา จะช่วยเหลือท่านในเรื่องการแก้ปัญหาการจ้างงานและการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยให้บริการดังนี้คือ

  • ร่างสัญญาการจ้างงาน ข้อบังคับบริษัท และระเบียบภายในบริษัท
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการจ้างงานและกฎหมายไทย
  • ร่าง ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเรื่องข้อตกลงค่าชดเชย
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการสิ้นสุดสัญญา การปลดพนักงาน

คดีแพ่งและคดีอาญา

ทนายความของ บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด มีประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนคดีของลูกความ โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ

โดยที่ทนายความของเราจะดำเนินการจัดหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาของท่านซึ่งมีความแตกต่างกันในข้อเท็จจริงแห่งคดีทั้งในกระบวนการให้คำปรึกษาและกระบวนการชั้นศาล  โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อประเมินสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นและลดความเสี่ยงของปัญหาหรือคดีความที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทีมงานของบริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน ไม่ว่าปัญหาของท่านจะมีความเกี่ยวพันถึงชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือเรื่องอื่นใด ทางทีมงานของเราก็ยินดีให้บริการแก่ท่านโดยคำนึงถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาของลูกความเป็นสำคัญ

ต้องการความช่วยเหลือ? มีข้อสงสัย? สอบถามเราได้เลย

ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเราได้ที่นี่

LINE: JANinterlaw