เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์

บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พัทยา โดยมีทนายความผู้มีประสบการณ์ที่สามารถพูดภาษาไทย อังกฤษ รัสเซียและญี่ปุ่น ทนายความของบริษัททุกคนได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร ซึ่งนอกเหนือจากงานบริการทางด้านกฎหมายและอรรถคดีความ  บริษัทของเรายังให้บริการงานทางด้านบัญชีอีกด้วย

เป้าหมายของบริษัท คือ การให้บริการงานทางด้านกฎหมายและการบัญชีเพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของท่าน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยคิดค่าบริการอย่างยุติธรรม     หากท่านประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ขอให้ บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เป็นตัวแทนของท่านในการแก้ไขปัญหาและเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ท่านต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือ? มีข้อสงสัย? สอบถามเราได้เลย

ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเราได้ที่นี่

LINE: JANinterlaw