ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

นายสมชาย บานชื่นวิจิตร

 • ประสบการณ์ทนายความกว่า 30 ปี
 • อดีตสมาชิกเทศบาลเมืองชลบุรี
 • กรรมการสภาทนายความ ภาค 2
P Gun

ที่ปรึกษา

นายปัณฑวัฏฐ์ พิมพ์สกุล

 • ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
 • อดีตเลขานุการสภาทนายความจังหวัดพัทยา
 • ทนายความ
พง

ที่ปรึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ อำนวยยนต์วารี

 • อดีตประธานนักเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา รุ่น 3821
 • อดีตรองประธานชมรมรามคำแหงพัทยา
 • อดีตประธานกรรมการอุตสาหกรรม ชลบุรี
 • ผู้ประนอมในศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยา

ที่ปรึกษา

นายสุรวิทย์ อัศวยุทธพล

 • อดีผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 2 จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ประนีประนอม ศาลแรงงานภาค 2 จังหวัดชลบุรี

ที่ปรึกษา

นายโชฎึก โชติกำจร

 • สมาชิกสภาเมืองพัทยา ชลบุรี
 • ทนายความ

ทนายความ

ทนายความ

นายเชิดชัย อรุโณทัยวิศรุต

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง นบ.
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม นม.
 • เนติบัณทิตไทย นบท.
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภาทนายความ ภาค 2
 • ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ
 • คณะกรรมการผู้ร่างร่างสัญญา​จ้าง​ที่ปรึกษา​บริหาร​งาน​ก่อสร้าง​มาตรฐาน ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง

ทนายความ

นายณัฐวุฒิ รัตนาวงศ์ไชยา

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ นบ.
 • มหาวิทยาลัย Saint Petersburgh State University ประเทศรัสเซีย นม.
 • ใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่อำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 • กรรมการสภาทนายความ ภาค 2

ทนายความ

นางสาวมนชัญญา องค์เจริญกุล

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นบ. (เกียรตินิยม อันดับ2)
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภาทนายความ ภาค 2

เจ้าหน้าที่บัญชี

292331

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางจรัสแสง กิจการ

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง บช.บ.
 • ใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงาน

292333

พนักงานธุรการ

นางสาวสุวรรณี มีโพนงาม

ต้องการความช่วยเหลือ? มีข้อสงสัย? สอบถามเราได้เลย

ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเราได้ที่นี่

LINE: JANinterlaw